© Alain Julien

In Binded Bodies bundelen vijf partners hun krachten om professionele banden te creëren tussen Baskenland en Vlaanderen. Binded Bodies focust zich op de artistieke praktijk waar het lichaam centraal staat.

Het internationale samenwerkingsproject is gebaseerd op drie pijlers:

  • de ondersteuning van creatie in een andere regio,
  • het faciliteren van mogelijke synergiën
  • het uitwisselen van kennis.

De drie fasen van het project zijn:

Welkom en voorstelling

Tijdens CIRKL festival, in mei 2023, gaven Artekale en Zirkozaurre inzicht in het Baskische circus- en straatkunsten landschap aan de aanwezige professionals en circusartiesten. Twee weken later waren Circuscentrum en Circ’UIT te gast op Umore Azoka, het grootste straatkunstenfestival in Baskenland om het Vlaamse ecosysteem toe te lichten. Circ’UIT stelde het netwerk voor outdoor circus in België voor. Op beide festivals werd ook de oproep voor het residentieprogramma Binded Bodies gelanceerd. De residenties in het kader van het Binded Bodies-project zijn gericht op niet-tekstuele voorstellingen, op artistieke praktijken waarin het lichaam centraal staat, op artistieke praktijken die affiniteit hebben met straatkunsten en/of circuskunsten

Grensverleggende residentie-uitwisseling

Samen met Zirkozaurre en Korrala aan Baskische zijde en Cirklabo en Ell Circo D’ell Fuego aan Vlaamse zijde, zet het partnerschap een regio en grensoverschrijdende residentie-uitwisseling op die ruimte biedt aan vier Vlaamse en Baskische gezelschappen om te werken en te creëren in een nieuwe regio en tegelijkertijd een nieuw professioneel netwerk op te bouwen. Op 1 juni 2023 kwam de Binded Bodies selectiecommissie, gevormd door de Vlaamse en Baskische jury, samen en selecteerde vier projecten voor deelname aan STEUN/EUSKARRI. In totaal werden elf projectvoorstellen ingediend: 6 uit Baskenland en 5 uit Vlaanderen/Brussel. De projecten werden geëvalueerd rekening houdend met het feit dat tekst niet centraal staat in het project, dat de artistieke praktijk gebaseerd is op het lichaam en dat het project affiniteit heeft met straat- of circuskunsten.

Volgende gezelschappen werden geselecteerd en zullen in het najaar 2023 deelnemen aan het residentieprogramma:

  • ALICIA RECHAC met de creatie LAST TRIGGER is te gast bij ELL CIRCO D'ELL FUEGO van 29 oktober tot 2 november 2023.
  • XANDRA GUTIERREZ ARTECHE van het gezelschap NiMú met de creatie PAUSA is te gast bij CIRKLABO van 10 tot 17 november 2023.
  • SVEN VERELST van het gezelschap Sfenson met de creatie OPEN MIKE is te gast bij KORRALA SORMEN GUNEA 15 tot 22 december 2023.
  • JAKOBE GEENS van het gezelschap Gedachtegang, met de creatie ORGANIEK MECHANIEK is te gast bij ZIRKOZAURRE van 31 maart tot 6 april 2024.

Jobshadowing

De laatste fase van het project volgt vanaf oktober 2023. In deze fase kan een geselecteerde deelnemer van elke regio een structuur van de naburige partner bezoeken om gedurende een week lang samen te werken, te leren en te delen.

Het project is opgezet in het kader van de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Baskenland en wordt uitgevoerd met de steun van de Vlaamse regering en de Baskische regering. Artekale en Circuscentrum zetten als sectororganisatie in elke regio in op de promotie en verspreiding van de oproep.

Projecttrekker voor Baskenland is Artekale, projecttrekker voor Vlaanderen is Circuscentrum.
Residentiepartners zijn Ell Circo D'Ell Fuego, Cirklabo, Zirkozaurre (Spanje) en Korrala Sormen Gunea (Spanje).