Over Circuscentrum

Circuscentrum doet veel. Van bijscholingen voor docenten tot infosessies over het circusdecreet, van circuserfgoed tot internationale projecten, van Circusmagazine tot pitchsessies voor programmatoren. Als steunpunt voor circuskunsten zijn we er voor iedereen die met circus bezig is, als kenniscentrum worden we gedreven door nieuwsgierigheid, als platform geloven we in de kracht van uitwisseling en als ambassadeur verspreiden we de liefde voor circus. Het liefst van al doen we dat allemaal binnen een samenwerking.

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar informatie? Je kan bij ons langskomen in Gent of meteen de juiste persoon contacteren.

Circuscentrum is…

Innovatief

Circuscentrum is niet bang om vooruit te kijken en nieuwe sporen uit te tekenen. Het nodigt ook de sector uit om niet stil te blijven staan en over het muurtje heen te kijken.

Wendbaar

Circuscentrum is jong, net zoals de circussector. Om passende ondersteuning te bieden aan een sector in volle expansie, is het belangrijk om vlot mee te bewegen met de ontwikkelingen binnen die sector.

Toegankelijk

Circuscentrum staat dicht bij de sector en vindt persoonlijk contact belangrijk. Het wil een open huis zijn waar iedereen zich welkom voelt. Het investeert in het bereiken van mensen met verschillende profielen & achtergronden en discrimineert niet.

Internationaal georiënteerd

De circussector is bij uitstek een internationaal gerichte sector. Circuscentrum schrijft zich in in een breder internationaal kader om zo wederzijdse kruisbestuivingen mogelijk te maken.

Eigenzinnig

Mensen uit de circuswereld gaan uitdagingen niet uit de weg en zoeken grenzen op. Circuscentrum koestert het eigenzinnige karakter van de sector door zelf ook verrassend en fris uit de hoek te komen.

Bestuursorgaan en Algemene Vergadering

Bestuursorgaan

 • Matthias Vermael
 • André Demet
 • Marc Jegers
 • Bieke Vanlerberghe
 • Yannick Geens
 • Kathleen Keymeulen
 • Anne Loeckx
 • Inge Loodsteen (voorzitter)
 • Bart Haes
 • Karel Van Haesebrouck
 • Ali Can Ünal
 • Jakobe Geens

Algemene Vergadering

Leden bestuursorgaan + Mieke Gielen, Freddy Vindevogel, Maarten Janssens, Xavier Depaepe, Frank De Jonckheere, Roland Vermeylen, Finn Van Houtte en Bob De Pourque.

Strategische doelstellingen 2021 - 2025

Circuscentrum verbindt en inspireert

Circuscentrum verbindt actoren en deelsectoren van de circuswereld met elkaar, met belendende sectoren (zoals cultuur, jeugd, onderwijs) en met relevante stakeholders (zoals beleid, media, onderzoek en publiek).

Circuscentrum ondersteunt, vormt en informeert

Circuscentrum ontsluit basisinformatie op basis van de noden van de sector, versterkt het vormingsaanbod in het traject van circusbeoefenaar tot docent of artiest en heeft oog voor de ondersteuning van specifieke doelgroepen binnen de sector.

Circuscentrum brengt in kaart en ontwikkelt

Circuscentrum bouwt kennis over de circussector op en stimuleert verdieping. Het verzamelt, analyseert en interpreteert relevante data. Het initieert, bundelt en ontsluit onderzoek. Het treedt op als het geheugen van de sector en werkt hiervoor samen met experts binnen en buiten het circusveld.

Circuscentrum promoot en bepleit

Circuscentrum zet acties op die de algemene beeldvorming van circus in al zijn diversiteit positief beïnvloeden, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal. Het stimuleert een (boven)lokaal circusvriendelijk beleid en faciliteert een Circusoverleg dat gezamenlijke uitdagingen voor de sector aankaart.

Circuscentrum is slagkrachtig

Circuscentrum ontwikkelt zich verder als een slagkrachtige organisatie en heeft oog voor kwaliteit en professionaliteit op bestuurlijk, financieel en personeel vlak.

Het beleidsplan van Circuscentrum voor de periode 2021 - 2025 kan je hier lezen

Historiek

Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw – met als roepnaam Circuscentrum – werd in 2007 opgericht in de schoot van Circusvlo. Deze vzw was sinds 2001 de representatieve organisatie voor allerlei verbanden waarin circus als amateurkunstvorm werd beoefend. De pedagogische en artistieke ontwikkeling van circusateliers en circus als amateurkunst was hierbij de centrale opdracht.

Met de omvorming van Circusvlo naar Circuscentrum verruimde de opdracht aanzienlijk: het vrijetijdsveld bleef een belangrijke doelgroep, maar ook het professionele circusmilieu en de ontsluiting van circuserfgoed werden belangrijke pijlers van de werking. Bestaande structuren zoals het documentatiecentrum en de diverse communicatiekanalen volgden deze evolutie.

In 2009 werd een vijfjarige beheersovereenkomst gesloten tussen de Vlaamse overheid en het Circuscentrum, dat hiervoor een jaarlijkse subsidie van 700.000 euro ontving. In 2014 ging een nieuwe vijfjarige beheersovereenkomst in, deze loopt tot 2018. De overgang naar het nieuwe decreet van 1 maart 2019 hield onder andere de transformatie van Circuscentrum naar steunpunt in. Van pionier naar duidelijker omkaderde en gestructureerde acties en doelstellingen waar nog steeds de bevordering van de kwaliteit van de circussector in Vlaanderen centraal staat.