© Fotokultuur
© Fotokultuur

Circuscentrum nodigt artiesten twee keer per jaar uit om in gesprek te gaan, om samen te komen, om te informeren, uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Het artiestenoverleg gaat twee keer per jaar door, telkens in samenwerking met één van de circuswerkplaatsen en meestal aan de vooravond van een festival. Met het overleg willen we artiesten samenbrengen om hen te informeren en om hen in gesprek te laten gaan over wat er leeft. Van de artiesten wordt verwacht dat ze de werking van het steunpunt via deze weg mee voeden. Welke acties moet Circuscentrum opzetten om een antwoord te bieden aan concrete uitdagingen? Wat zijn relevante thema's om op in te zetten?

Naast het artiestenoverleg organiseren we ook artiestenmeetings. Dit zijn informele ontmoetingen met een vrijblijvend karakter. In tegenstelling tot het artiestenoverleg, wordt hier geen agenda aan gekoppeld. Doel is hier om de banden onderling te versterken en om vinger aan de pols te houden over wat er leeft binnen de sector.

Contact

Ben je artiest en wens je uitgenodigd te worden voor het overleg? Heb je een thema dat dringend op de agenda moet? Contacteer Jan ([email protected])

Het volgende artiestenoverleg gaat door op 19 juli 2024 om 16u tijdens Miramiro zomerfestival in Gent.