Educatie

De grote en kleine circusateliers zijn de spil in het netwerk van circuseducatie. Circuseducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, zowel voor fysieke vaardigheden, als sociale en creatieve ontwikkeling. Circusateliers bieden niet enkel circuslessen, ze zorgen ook voor connectie en ze vormen een gemeenschap. Ze bieden een thuis voor kinderen, jongeren en hun ouders, maar ook voor artiesten en andere liefhebbers.