Subsidie voor internationale reiskosten

Subsidie
Deadline:

Vlaanderen wil met de subsidie voor internationale reiskosten Vlaamse circusproducties de kans geven om deel te nemen aan buitenlandse publieksgerichte initiatieven en er de financiële haalbaarheid van te verhogen.

De subsidie kan worden ingezet voor internationale reiskosten die rechtstreeks verband houden met het betrokken publieksgerichte presentatiemoment.

Een subsidie voor tussenkomst in internationale reiskosten kan je enkel aanvragen als organisatie met rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter en een maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel. De meest gekende rechtsvorm is de vzw maar je komt ook in aanmerking als gemeente of coöperatieve rechtsvorm die geen winst uitkeert. De statuten van je organisatie kunnen hierover uitsluitsel bieden.

Je kan deze subsidie niet aanvragen als je organisatie binnen het Circusdecreet al een subsidie ontvangt als circusatelier, circusgezelschap, circuscentrum of voor de organisatie van een festival.

Er zijn drie subsidierondes per jaar. De volgende deadline om in te dienen is 15 oktober 2024 voor initiatieven die starten vanaf 1 september van hetzelfde jaar.

>> Lees meer en ga naar de aanvraag