Ontwikkelingsgerichte beurs voor individuele circuskunstenaars

Subsidie
Deadline:

Vlaanderen wil met de ontwikkelingsbeurzen voor individuele kunstenaars uitzonderlijke inspanningen of een professioneel traject voor circusartiesten mogelijk maken. Het proces, het onderzoek en het artistieke experiment primeren op een concrete productie, maar je moet in je subsidieaanvraag wél overtuigen met je groeipotentieel en concrete verwachtingspatroon.

Een beurs wordt voor maximum één jaar toegekend en ingezet voor maximum 80% van de internationale reiskosten en verblijfs- en studiekosten die rechtstreeks verband houden met je opleiding.

Een ontwikkelingsbeurs kan je enkel aanvragen als natuurlijk persoon die in Vlaanderen of Brussel woont. Niet als organisatie, dus. Als circuskunstenaar kan je maximaal 1 beurs per jaar ontvangen.

Er zijn drie subsidierondes per jaar. De volgende deadline om in te dienen is 15 oktober 2024 voor initiatieven die starten vanaf 1 september van hetzelfde jaar.

>> Lees meer over de beurs en ga naar de aanvraag