Ook lokale besturen kunnen heel wat betekenen voor circus. Circuscentrum werkt momenteel aan een geactualiseerde leidraad die duidelijk maakt hoe je op lokaal niveau kan werken aan een circusvriendelijk context. In het najaar van 2023 kan je hier meer vinden. Voor de ontvangst van rondreizende circussen, kan je tot dan nog steeds gebruik maken van deze tips (gebaseerd op ‘De Karavaan houdt halt’).

De weinige circussen die ons land rijk is, vormen stilaan een minderheid. Hun beroep en levenswijze staan zwaar onder druk in de sterk geëvolueerde maatschappelijke context van vrijetijdsbeleving en regelgeving. Iedere stad of gemeente hanteert zijn eigen regels en dat maakt de administratieve afhandeling voor het bekomen van een standplaats erg ingewikkeld. Onzekerheid over standplaats of publieksopkomst is voor hen dagelijkse kost. Steden en gemeenten zijn zich niet altijd even bewust van deze fragiele economische realiteit. Circussen zijn uitermate afhankelijk van de welwillendheid van steden en gemeenten om in optimale omstandigheden hun vak uit te oefenen en te kunnen overleven. Bij de ontwikkeling van een positief circusbeleid zijn er een aantal belangrijke factoren om rekening mee te houden.

Aandachtspunten voor het ontvangen van een circus in je stad of gemeente

Spreiding in tijd en ruimte

 • Minstens 3 maanden tussen de verschillende passages van circussen respecteren
 • Spreiding over de verschillende deelgemeenten (bv 1 circus voorjaar/ 1 circus najaar)
 • Geen circussen vrijwel gelijktijdig toelating verlenen (ook voor centrum/ rand een goede spreiding voorzien zodat de reclamevoering van de verschillende circussen elkaar niet overlapt)
 • Circussen zijn er bij gebaat om respectievelijk steeds dezelfde periodes en locaties toegewezen te krijgen, omdat ze op die manier hun publiek kunnen opbouwen en hun reputatie bestendigen. Continuïteit en herkenbaarheid is voor circussen van groot belang om zich te kunnen onderscheiden van andere circussen.

Piratencircussen

 • Wees alert bij de verwerking van aanvragen
 • Vraag advies aan Circuscentrum
 • Verzamel feedback en informeer Circuscentrum hierover
 • Voer ook een meldingsplicht in voor circussen die op privéterrein willen staan

Tentvriendelijke pleinen

 • Geef circus terug een plaats in de binnenstad (toegankelijkheid / participatie)
 • Hou bij de heraanleg van pleinen en het inplanten van groen rekening met ruimte voor een tent (en ankerpunten, verzonken waterpunten en elektriciteitsaansluitingen)
 • Circus is een belangrijke culturele actor die verbindt en kan bijdragen tot het maatschappelijk weefsel van een buurt

Geïntegreerd circusbeleid

 • Voorzie 1 contactpersoon voor het circus die de coördinatie op zich neemt als verschillende stads/gemeentelijke diensten aangesproken moeten worden.

Maak duidelijke afspraken rond

 • Eventuele schade / Waarborg
 • Promotie
 • Geef aan waar wel reclame gemaakt mag worden
 • Spreek een duidelijke termijn af om de reclame terug weg te halen
 • Afvalbeleid
 • Containerparkkaart voor 1 dag voorzien
 • Containers ter beschikking stellen
 • Evenementszakken
 • Vermijd dat het afval moet meegenomen worden dit werkt sluikstorten in de hand en verplaatst het probleem alleen maar naar de volgende locatie.

Laat circussen niet te lang wachten op een antwoord van het bestuur of ze al dan niet een vergunning krijgen. Op die manier kunnen zij makkelijker hun tournee plannen of wijzigen.

Een zeker tolerantiemarge is wenselijk. Steden en gemeenten gaan doorgaans uit van een bureaucratische en administratieve logica, maar staan niet altijd stil bij de moeilijke realiteit waarbinnen de kleine circusgemeenschap met zijn zeer eigen levenswijze opereert.