©Fotokultuur
©Fotokultuur

In 2019 startte Circuscentrum in samenwerking met Ell Circo d’Ell Fuego en Circusplaneet een traject rond educatieve veiligheid. De acht structureel gesubsidieerde ateliers in Vlaanderen dienden samen een dossier in bij VIVO voor middelen om het traject uit te voeren.

In het dossier werden verschillende doelstellingen opgenomen. Het traject diende om de competenties rond veiligheid in de circuseducatieve sector te versterken, waarbij het welzijn van deelnemers en medewerkers versterkt wordt. Er werden een aantal richtlijnen en procedures omtrent risico’s die specifiek aan circus gekoppeld kunnen worden opgesteld zoals: het keuren van materialen, richtlijnen rond (lucht)acrobatie, werken met minderjarigen, … Het doel van het traject was om een instrument op te leveren dat organisaties op een laagdrempelige en dynamische manier toelaat om risico’s te beheersen en aan preventieplanning te doen. Daarnaast werd onderzocht welke juridische en andere kaders nodig zijn om een beleid te ontwikkelen dat voor een brede groep stakeholders een veilige omgeving garandeert.

Een van de (vele) resultaten van dit traject is een veiligheidscharter dat werd ondertekend door alle 8 deelnemende ateliers. Het is een engagementsverklaring en vat de streefdoelen en grote lijnen van de werking rond veiligheid samen. Het charter is een levend document dat wordt aangepast naar de veranderende expertise in, en eisen van de sector. Een keer per jaar komt een collegagroep, bestaande uit de verschillende partners, samen die het charter evalueert en indien nodig aanpast. Hieronder vind je de laatste versie van 4 april 2023.