© Fotokultuur

Ben je al circusbegeleider (of assistent) en wil je je graag bijscholen? Circuscentrum organiseert samen met het netwerk van circusateliers minstens twee pedagogische bijscholingen per jaar. Daarbij kunnen zowel technische bijscholingen rond specifieke circusdisciplines als artistieke lessen (zoals dans of theater) of pedagogische aspecten aan bod komen.

Kerstbijscholing

Een jaarlijks topmoment voor alle circusdocenten en -assistenten (!) die zich zelf willen blijven bijscholen op circustechnisch, -pedagogisch of creatief vlak. Telkens in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Zo zag het programma in 2023 eruit:

  • Luchtacro: met focus op krachttraining, artistiek en letselpreventie in de lucht, met Xanthe Van der Jeught, Lieke De Vry en Inne Verheyen.
  • Circus en theatertechnieken: een opbouwende les in drie dagen met Katrien Pierlet.
  • Acro-portée/banquine: een opbouwende les in drie dagen met Xanthe Van der Jeught, Willem Rys en Arne Sabbe.

De inschrijvingen voor de editie in 2024 openen in het najaar.

Voorjaarsbijscholing

De voorjaarsbijscholing gaat elk jaar door in maart/april in één van de acht grote ateliers.

In 2024 is er op 28 april bij Locorotondo een voorjaarsbijscholing met als thema 'circus met kleuters'. Ga naar de website van Locorotondo voor meer info.

Specialisatiemodules

In 2023 en 2024 loopt een specialisatiemodules inclusie, eerder liep er eentje waarbij veiligheid centraal staat. Informatie over die modules verschijnt te gepasten tijde op de homepagina van deze website.