© Fotokultuur

Ben je al circusbegeleider (of assistent) en wil je je graag bijscholen? Circuscentrum organiseert samen met het netwerk van circusateliers minstens twee pedagogische bijscholingen per jaar. Daarbij kunnen zowel technische bijscholingen rond specifieke circusdisciplines als artistieke lessen (zoals dans of theater) of pedagogische aspecten aan bod komen.

Kerstbijscholing

27 tot en met 29 december 2023, elke dag van 10 tot 17u30 in Tienen, bij Salto.

Een jaarlijks topmoment voor alle circusdocenten en -assistenten (!) die zich zelf willen blijven bijscholen op circustechnisch, -pedagogisch of creatief vlak.

Er zijn elke dag drie verschillende workshops, die je via een doorschuifsysteem in drie blokken allemaal kan volgen.

  • Luchtacro: met focus op krachttraining, artistiek en letselpreventie in de lucht, met Xanthe Van der Jeught, Lieke De Vry en Inne Verheyen.
  • Circus en theatertechnieken: een opbouwende les in drie dagen met Katrien Pierlet.
  • Acro-portée/banquine: een opbouwende les in drie dagen met Xanthe Van der Jeught, Willem Rys en Arne Sabbe.

Deelnemen kost 30 euro per dag, of je nu één, twee of alle drie de workshops volgt. Dus waarom niet alles volgen? Voorkennis is niet nodig.

Inschrijven doe je hier

Je krijgt dan ten laatste op 20 december een mail met je lesgroep, lesuren en alle praktische informatie.
Wacht zeker niet om in te schrijven want bij 36 inschrijvingen is de bijscholing volzet.

Voorjaarsbijscholing

De voorjaarsbijscholing gaat elk jaar door in maart/april in één van de acht grote ateliers.

Specialisatiemodules

In 2023 loopt een specialisatiemodules inclusie, eerder liep er eentje waarbij veiligheid centraal staat. Informatie over die modules verschijnt te gepasten tijde op de homepagina van deze website.