Checklist - circusvriendelijke gemeente

Een circusvriendelijke gemeente, what's in a name? Circus is een veelzijdige sector, als lokaal beleidsmaker kan ja dan ook op veel verschillende manieren ondersteuning bieden. Van kleine tot grote acties, van creatieruimte bieden tot het ondersteunen van een lokaal circusatelier. Het opstellen van een circusreglement, toegankelijke subsidiereglementen, een cultuurcentrum met ankerpunten en een plein waar een tent op past.

Krijgt circus de erkenning die het verdient?

 • Zijn de verschillende stadsdiensten/is het beleid op de hoogte van welke circusactoren actief zijn in uw gemeente (ateliers, artiesten, festivals, werkplaatsen, …) en hun werking?
 • Zijn circusactoren deel van lokale raden (jeugd, cultuur, sport, vrije tijd, …)?
 • Is er een circusreglement?
 • Kunnen circusactoren erkend worden in mijn gemeente? Hou er rekening mee dat er een diversiteit aan werkingen vervat zitten onder het label circus, waardoor ze kunnen vallen onder cultuur, jeugd, sport, welzijn, …

Is er ruimte voor circus in mijn gemeente?

 • Kan het circusatelier rekenen op ondersteuning bij de zoektocht en inname van ruimte?
 • Zijn er presentatiemogelijkheden voor circus in mijn gemeente?
 • Kan circus plaatsvinden in de publieke ruimte? Dit kan betekenen dat er plaats is voor een circusfestival, dat er voorstellingen worden georganiseerd in de publieke ruimte en dat een reizend circus wordt ontvangen.
 • Zijn er creatieruimtes beschikbaar voor artiesten? Dit kan zijn in de vorm van gemeentelijke infrastructuur die tijdelijk ter beschikking wordt gesteld, een cultuurhuis dat residenties aanbiedt of andere cultuurorganisaties die ruimte ter beschikking stellen.

Wordt er geïnvesteerd in circus in mijn gemeente?

Kunnen circusactoren cultuursubsidies aanvragen? Gemeentelijke subsidiereglementen bevatten soms onbedoelde vormen van uitsluiting omdat circus nog onvoldoende op de radar staat. Bij exhaustieve en expliciete opsommingen van kunstvormen wordt circus vaak niet vermeld. Verder wordt vaak enkel verwezen naar het Kunsten- of amateurkunstendecreet. Circus valt op Vlaams niveau ook onder cultuur, maar heeft zijn eigen decreet waar zowel het professionele als amateurveld onder vallen.

 • Bijvoorbeeld: Een vereniging binnen de podiumkunsten die een seizoensprogrammatie aanbiedt binnen een van volgende themagebieden: muziek, dans en expressie, toneel, figurentheater.
 • Bijvoorbeeld: Een organisatie kan een werkingssubsidie aanvragen, als dit een organisatie/vereniging is uit het (semi-) professionele kunstenveld / een collectief of vereniging die opereert binnen de contouren van het Kunstendecreet.
 • Bijvoorbeeld: Het aanvullend reglement voor podiumkunsten is toegankelijk voor disciplines die ondersteund worden binnen de contouren van het amateurkunstendecreet (beeldende kunst, dans, theater, muziek en letteren).

Circusspelers zijn eenvoudig geholpen door circus toe te voegen als themagebied of door een expliciete verwijzing op naar het Circusdecreet op te nemen. Zo is het voor iedereen helder dat circus erbij hoort en voelen circusactoren zich uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Kunnen circusactoren gebruik maken van andere subsidies zoals investeringssubsidies?

Kunnen circusactoren gebruik maken van andere ondersteuningsvormen zoals uitleendiensten, …

Kunnen lokale circusactoren opdrachten krijgen?

 • Lokale artiesten kunnen een meerwaarde bieden voor het culturele veld in de gemeente, zorg hierbij voor een correcte vergoeding. Voor meer vragen rond vergoedingen kan je terecht bij de toolbox van juistisjuist.
 • Circusateliers hebben vaak een aanbod voor scholen en rond zomerkampen, neem contact met hen op voor meer informatie.