Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Subsidie
Deadline:

De subsidielijn voor bovenlokale cultuurprojecten wil samenwerking tussen culturele sectoren en disciplines stimuleren op een bovenlokaal niveau. Ook samenwerking met andere beleidsdomeinen wordt aangemoedigd. Het project moet steeds een culturele finaliteit hebben en kan maximaal 3 jaar duren.

Projecten kunnen inzetten op één of meerdere beleidsprioriteiten, maar dit is geen verplichting. De minister van Cultuur bepaalde onderstaande beleidsprioriteiten:

  1. Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie
  2. Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking
  3. Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden

Voor wie?

Culturele actoren en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk komen in aanmerking voor een projectsubsidie binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet. De aanvrager moet wel gevestigd zijn in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Indienen?

Er zijn 2 indienrondes per jaar. Je moet uiterlijk op volgende data je dossier indienen:

  • 15 mei voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 december van het jaar volgend op het aanvraagjaar en maximaal 3 jaar lopen.
  • 15 november voor projecten die starten tussen 1 juli van het jaar volgend op het aanvraagjaar en 30 juni van het jaar daarop en maximaal 3 jaar lopen.

Meer informatie is te vinden op de website van Vlaanderen > departement Cultuur, Jeugd en Media.