Nieuw reglement voor kleinschalige bovenlokale projecten

Subsidie
Deadline:

Een nieuw, tijdelijk subsidiereglement voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten moet kleinere spelers aanmoedigen om op een laagdrempelige manier projecten op poten te zetten die de gemeentegrenzen overschrijden. Dit kan een haalbaal alternatief zijn voor de kleinere circusateliers in Vlaanderen.

Met deze subsidielijn wil de minister van Cultuur kleinere spelers aanmoedigen om bovenlokaal, over gemeentegrenzen heen, samen te werken. De projecten hebben een duurtijd van maximaal 1 jaar met een maximaal subsidiebedrag van 25.000 euro. Deze subsidielijn vormt een aanvulling op de huidige projectsubsidielijn binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet die voor sommige organisaties een te hoge drempel bleek te hebben.

Het subsidiereglement voorziet twee indienrondes per jaar: op 1 maart en op 1 september. De eerste indienronde heeft als indiendeadline 1 maart 2024.

Je leest er alles over op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.