Inspiratie voor het beleid

Het gaat goed met de circussector: er wordt volop circus beoefend, gemaakt, beleefd en ontdekt. Vandaag zijn we halverwege de eerste beleidsperiode op het nieuwe decreet. Er is heel wat in beweging gekomen en de sector is zich volop aan het ontwikkelen. Als steunpunt voor de circuskunsten grijpen we dat moment aan om, op basis van input vanuit de brede sector, enkele punten onder de aandacht te brengen die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling en professionalisering, inspiratie voor het beleid.

De drive, creativiteit en maatschappelijke impact van de sector zijn onmiskenbaar groot. Dankzij de investeringen van de afgelopen jaren, hebben de circuskunsten een hoge vlucht genomen. In vergelijking met de rest van de cultuursector, blijft het beschikbare budget voor de circussector echter relatief klein. Zeker indien we de lokale impact én internationale uitstraling mee op de weegschaal leggen. De vergoedingen voor artiesten en docenten zijn te laag, de veiligheidsrisico’s te hoog. Om verantwoord te kunnen blijven werken op dergelijke schaal, zijn extra investeringen dringend nodig.

The time is now, zeker voor de circuskunsten die hun plek binnen de maatschappij en binnen het (internationale) culturele veld razendsnel aan het veroveren zijn.

Welke (extra) hefbomen en ontwikkelingen zijn essentieel om te zorgen voor een duurzame toekomst voor circussector?