UP! zoekt directie-assistent

UP - Circus & Performing Arts is op zoek naar een assistent van de algemeen en artistiek directeur.

Omschrijving:

Als volwaardige partner en rechterhand van het directieteam draagt de assistent van de Algemeen en Artistiek Directeur bij aan het tot stand brengen van processen voor de begeleiding van creaties die bij en door UP – Circus & Performing Arts worden gehost, mede geproduceerd en/of uitgevoerd; werkt mee aan de uitwerking van projecten (zoals het UP Festival, themadagen, LABO-ratoires, dagen voor professionals, intra- en extra-muros-events, enz.), neemt deel aan de opvolging en het management van partnerprojecten (nationaal en internationaal), ondersteunt de uitwerking van acties rond overdracht (opleidingsprogramma’s voor het brede publiek en ontmoetingsmomenten voor professionals) en versterkt de teams wanneer de acties of activiteiten van het centrum voor podiumkunsten dit vereisen.

De volledige vacature en aanmeldprocedure lees je hier.