Zet in op bondgenootschap

Kansen geven aan circus doe je ook met heel veel kleine dingen. Het hoeft niet altijd groots te zijn.

Als gemeente of stad kiezen voor circus hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat je vele tienduizenden euro's middelen moet vrijmaken. Er zijn ook heel veel kleinere beleidsacties die onmiddellijk een groot verschil kunnen maken voor het aanwezige circusveld. In de andere rubrieken van deze pagina's over lokaal circusbeleid hebben we het erover.

Het gaat o.a. over:

  • bestaande reglementen ook openstellen voor circus

  • reizende circussen welkom heten op je grondgebied

  • infrastructuur ter beschikking stellen voor circuseducatie

  • circusateliers inhuren om kampen te organiseren of te begeleiden

  • bestaande cultuurinfrastructuur in onderbenutte periodes open stellen voor creatie en ontwikkeling

  • in de eigen communicatiekanalen ook aandacht geven aan circus

Maar bovenal: ga in gesprek. Betrek hen daarom actief bij de opmaak van beleidsplannen en uitvoering van beslissingen. De expertise uit het circusveld kan helpen om de juiste keuzes te maken en mogelijke valkuilen te vermijden. Circusmensen zijn de beste partners om bij te dragen aan creatieve manieren om wat onmogelijk leek toch te realiseren. Geloof de magie. Realiseer het wonder.