PERPLX zoekt algemeen coördinator

Vacature
Deadline:

Circuswerkplaats PERPLX (Marke – Kortrijk) zoekt een algemeen coördinator. De algemeen coördinator gaat met pensioen, dus zoekt PERPLX een bezield persoon om samen met de artistiek coördinator de werkplaats verder te leiden en uit te bouwen.

Circuswerkplaats PERPLX (Marke – Kortrijk) is een autonome vzw die een vrijplaats en een werkplaats biedt voor ontluikende circusmakers. Artiesten worden ondersteund in het maken van hun voorstelling(en): gaande van artistiek advies tot technische ondersteuning. PERPLX ontwikkelt voor hen trajecten: van creatie (coproducties en residenties) tot presentatiekansen (VITRINE PERPLX en SOIREES PERPLX).

PERPLX is een speerpuntorganisatie voor hedendaags circus, sterk ingebed in de Vlaamse circuswereld en actief in internationale netwerken.
Het team bestaat uit een artistiek coördinator en een algemeen coördinator. Ieder heeft zijn specifieke taken maar voor vele zaken wordt er ook samengewerkt.

Profiel van de functie

Je staat financieel in voor:
• opmaak van de begroting, rapportage stand van zaken rekening en jaarafrekening, budgetopmaak en afwerking projecten, financiële afhandeling facturen, contracten artiesten
• opmaak samenwerkingsovereenkomsten residenties en coproducties, e.a.


Je staat productioneel in voor:
• de organisatie van de residenties (cf. locaties), contacten ivm het regelen van het verblijf, per diems, praktische zaken, contact artiesten ...
• de organisatie van VITRINES en SOIREES PERPLX: planning en afspraken met locaties, techniek, contact artiesten, praktische zaken, taakverdeling, inschakelen van vrijwilligers …


Je ondersteunt de externe communicatie samen met de artistiek coördinator:
• communicatieplanning en -uitvoering, voornamelijk op praktisch vlak: affiches, programmabrochure, nieuwsbrieven, verdeling, pers e.a.


Je ondersteunt de bestuursorganen:
• bestuursvergadering, Algemene Vergadering en werkgroepen: uitnodigingen en verslaggeving, nota’s coproducties en residenties
• financiële verslaggeving stand van zaken rekening en begroting
• vergaderingen met artiesten, samen met de artistiek coördinator i.v.m. samenwerking rond coproducties, residenties, toonmomenten, VITRINES PERPLX,…
• deelname evenementenoverleg Stad Kortrijk, Kunstenoverleg Kortrijk …


Beleidsplanning en dossiervorming:
• opmaak zakelijke en organisatorische onderdelen van het beleidsplan voor de meerjarige subsidieaanvraag
• financiële rapportage in het kader van het jaarlijkse werkingsverslag


Overleg:
• intern, o.a. rond artistieke keuzes
• met de bestuursorganen van PERPLX vzw
• extern met stakeholders
• extern met individuele artiesten en gezelschappen

Lees hier de volledige vacature.

Solliciteren? Voor 31 mei 2024 bij [email protected].