Oproep onafhankelijke deskundigen voor SARC

Open call
Deadline:

Wil je mee het beleid adviseren inzake cultuur, jeugd, sport of media? Stel je kandidaat als onafhankelijk deskundige tot en met 30 juni 2024.

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke deskundigen. Je bent deskundige omwille van je beroep, opleiding en/of ervaring en wil het beleid van de Vlaamse overheid op het vlak van cultuur, jeugd, sport en media mee vormgeven.

Over de SARC

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Interesse en meer info? Surf naar www.sarc.be/hersamenstelling en stel u kandidaat uiterlijk op 30 juni 2024.

Links