Oproep aan organisaties - job shadowing voor Baskische circusprofessional?

Open call
Deadline:

Circuscentrum, ECDF en CIRKLABO zijn op zoek naar organisaties die een Baskische circusprofessional willen ontvangen voor een 5-daagse job shadowing in het kader van het BINDED BODIES project.

Job shadowing is een methode voor professionele ontwikkeling en kennisdeling, waarbij een individu te gast is bij een organisatie en gedurende deze periode één of meerdere personen ‘schaduwt’ in hun functie of rol. De persoon in kwestie krijgt de kans om zo aansluiting te vinden bij de werking van de organisatie, nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven door observatie, peer-to-peer uitwisselen en praktijkleren. Job shadowing is een wederzijds leerproces waarbij de gasten en ontvangende personen/organisaties van elkaar kunnen leren.

Voor wie?

Deze oproep richt zich tot organisaties actief in de circus- en of straatkunsten (in Vlaanderen/Brussels Hoofdstedelijk Gewest) die interesse hebben en bereid zijn een Baskische cultuurwerker of artistiek werker voor job shadowing in de organisatie te ontvangen voor vijf dagen.

Wat wordt er verwacht van een deelnemende organisatie?

Als organisatie:

  • ben je bereid en heb je tijd en ruimte om de job shadower te ontvangen. In samenspraak wissel je op voorhand uit over verwachtingen en de leerkansen/vragen die er zijn, hoe het job shadowing programma eruit kan zien en wat elke partij uit de uitwisseling wenst uit te halen.
  • verwelkom je de job shadower in de organisatie en het team en maak je de persoon wegwijs in de werking en de werkplek.
  • bepaal je samen een manier om de ervaring van de job shadowing te delen met elkaar.
  • maak je de persoon wegwijs in het vinden van accommodatie.

Nog vragen? Neem contact op via [email protected]

Deelnemen?

Als organisatie kan je deelnemen door ten laatste op 29 september je interesse kenbaar te maken via het online formulier.