Culture Moves Europe - residenties

Open call

Culture Moves Europe is de naam van de nieuwe Europese regeling rond culturele mobiliteit, die wordt gefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie en in de praktijk gebracht door het Goethe-Institut. Culture Moves Europe biedt mobiliteitsbeurzen aan kunstenaars, cultuurwerkers en gastorganisaties om een internationaal project uit te voeren. Het initiatief richt zich op podiumkunsten, waaronder circus, maar ook op architectuur, cultureel erfgoed, design en modeontwerp, literaire vertaling, muziek en visuele kunsten. Het bestrijkt alle Creative Europe-landen (met inbegrip van de overzeese landen en gebieden en de ultraperifere regio’s van de Europese Unie).

Culture Moves Europe bestaat uit twee acties:

- individuele verplaatsingen voor personen die 7 tot 60 dagen reizen, die oproep wordt in 2024 opnieuw opengesteld.

- Residenties voor gastorganisaties (vanaf begin 2023): de verblijfsactie is gericht op organisaties en instellingen in de landen van Creatief Europa en op gevestigde kunstenaars en culturele professionals. Zij kunnen een tot vijf kunstenaars of culturele professionals uit andere Creative Europe-landen ontvangen voor een residentieproject dat tussen 22 dagen en 10 maanden duurt en profiteren van financiële steun om de reis- en verblijfkosten van hun gasten te dekken, alsmede van een bijdrage in de kosten voor projectbeheer.

De volgende call om in te dienen opent in oktober 2023

>> Concrete vragen of advies op maat nodig? Neem contact op via [email protected]
>> Lees meer over Culture Moves Europe en de kandidaatstelling