Call ambassadeurs voor inclusie

Open call
Deadline:

We sluiten onze samenwerking met het Verenigd Koninkrijk in 2023 af met een workshop waarin we de sector uitnodigen om stil te staan bij de diversiteit van de circussector. In feiten & cijfers én in acties. Heb jij zin om ambassadeur voor inclusie te worden? (English version below.)

© Paula Alvala

Wie telt... en wie telt mee?

Over welke cijfers beschikken we en wat vertellen ze ons? Welke concrete acties worden er genomen om te zorgen voor meer (culturele) diversiteit binnen de sector? Wat zijn onze maatschappelijke drijfveren en doelstellingen? Welke initiatieven hebben impact en hoe kunnen we daarop voortbouwen?

De output van de workshop, die zal doorgaan op 7 december, willen we benutten om mee invulling te geven aan het hoofdstuk 'inclusie' van de eerste landschapstekening circuskunsten. En om nieuwe initiatieven op de sporen te zetten die vanuit een intersectioneel perspectief mee vorm willen geven aan de circussector van de toekomst.

Ben je artiest, programmator, publieksbemiddelaar, influencer, leidinggevende, communicator, inspirator... en wil je mee de krachten bundelen voor een meer diverse en inclusieve circussector? Heb je praktijken en ideeën die je wil delen, waarrond je wil samenwerken of waar je feedback op wil?

We richten ons tot jou als ambassadeur voor inclusie.

Zin om deel te nemen? Laat het ons weten tegen 1 december.

Stuur een mail naar [email protected] en noteer 7 december alvast in je agenda.
We komen samen in Antwerpen, we gebruiken Nederlands en Engels als taal om te communiceren.

In samenwerking met UPSWING UK.

Als opwarmer! Lees alvast het verslag van Liv Laveyne na het werkbezoek aan het VK aan het einde van de zomer 2023.

--------- English version "Who counts... and who's counting?"

What statistics do we have and what do they tell us? What concrete actions are being taken to ensure more (cultural) diversity within the sector? What are our social drivers and objectives? What initiatives have impact and how can we build on them?

The output of the workshop, on 7 December, will be used to elaborate the 'inclusion' chapter of the first landscape drawing for circus arts. And to put new initiatives on track to help reshape the circus sector of the future from an intersectional perspective.

Are you an artist, programmer, audience facilitator, educator, policymaker, influencer, ... and would you like to join us in our quest for a more diverse and inclusive circus sector? Do you have practices and ideas you would like to share, collaborate on or get feedback on?

We are turning to you as an ambassador for inclusion.

Please send an email before 1 December at [email protected] to express your interest to join our trajectory and mark 7 December in your diary. The event will take place in Anwero and we will use Dutch and English to communicate with each other.

In collaboration with UPSWING UK.